Information Technology
Một thiết kế website được cho là dễ dàng tương tác không chỉ xét về kích thước màn hình, mà còn về khả năng thích ứng với các phương tiện truyền đạt thông tin khác nhau- kể cả bản in.
Trong năm 2012, chúng ta đã thấy nhiều xu hướng mới xuất hiện trong lĩnh vực thiết kế web, phần lớn tập trung vào việc gia tăng thiết kế có khả năng tương tác cao. Ở bài viết này, tôi sẽ chia sẻ mười dự đoán của tôi về xu hướng thiết...
Feedback

Hỗ trợ trực tuyến

  • Click Chat
  • Click Chat
Hà Nội
    Email : info@vivicorp.com
    Mobile : +84 988 777 930

Đà Nẵng
    Email : info@vivicorp.com
    Mobile : +84 902 476 458

Hồ Chí Minh
    Email : info@vivicorp.com
    Mobile : +84 902 476 458