News

Information Technology
Một thiết kế website được cho là dễ dàng tương tác không chỉ xét về kích thước màn hình, mà còn về khả năng thích ứng với các phương tiện truyền đạt thông tin khác nhau- kể cả bản in.
Trong năm 2012, chúng ta đã thấy nhiều xu hướng mới xuất hiện trong lĩnh vực thiết kế web, phần lớn tập trung vào việc gia tăng thiết kế có khả năng tương tác cao. Ở bài viết này, tôi sẽ chia sẻ mười dự đoán của tôi về xu hướng thiết kế web có thể khiến chúng ta thay đổi trong năm 2013: